Es Lli


Mare meva! Quin estrès!
amb l’eina fotogràfica,
guaitant la panoràmica
m’ha caigut amb tot el pes.
Però no n’heu de fer res
és compte meu a la fi.
Jo tot sol m’ho he de dir:
no hi cerqueu cap malícia,
m’ha mancat la perícia
prop del Salt Gran d’Es Lli

CoanegraCoanegra assolellat
ha exhibit l’aigua pulcre
i amb un cafè sense sucre
el donam per ben baixat.
El matí ha arraconat
la llum pels amagatalls
guspirejant els detalls
i escampant els perfums.
Jo ja somiava el dilluns
l’alè d’aquestes valls!

Prat

Dramàtica és la canal
on l’aigua hi corre callada
i al gorg composa embassada
son cadència i son cabdal.
Al compàs d’un temporal
s’ha musicat un conte,
ara l’aigua llisca prompte
ressonant amb gran esclat,
l’intèrpret Torrent des Prat
balla i canta quan s’omple

L'Ofre

Cap a l’Ofre, dia estirat,
asserenat, ronsé i tranquil.
Desig no perdre gens el fil
de la joiosa novetat
d’un remot camí empedrat
que em proveeix d’alegria.
Just per això jo voldria,
amb pastat seguici suau,
tornar a refer amb pau
el mateix rumb cada dia.