Gorg de Sa Figuera

Cloure l'etapa acabada
té per condició primera
fer el Gorg de Sa Figuera
obrint nova temporada.
L’ordenança abans usada
requereix nous estatuts:
ni amb barcelles ni almuds
mesurar mai més l’esforç,
sobreviure als reptes forts,
no donar-se per vençuts!