Es Guix

Tant grossa és la suada
que ni gota ara pix,
davall fins en Es Guix
i allà hi trob pissarra,
jo tenc la santa barra
d’anar-hi per agost,
no hi veuen ni un llagost
que doni la tabarra!

S'Hort de sa Cova

Al cobro d'una bona ombra
devora s’Hort de sa Cova
a una cadira de bova
hi faria molt bon seure,
però avui tocava veure
al penya-segat penjades
les anelles isolades
a les que faig un retret:
jo no sé si té un secret

o maniobra genuïna,
la reunió tan mesquina
que la guardi qui l'ha fet!

Salt de Vistamar

Vaig amb gent de bona ciència
a qui agrada omplir el rebost,
a Vistamar tot s’ha compost
menys un que no ha fet presència,
els altres sense paciència
pareixem morir de gana
com si fes una setmana
que cercam la confluència,
no hem tengut altra ocurrència
que afluixar al darrer tros,
si trobam passat l’arroç
aprendrem de l’experiència