Coanegra

Carronya dins del pessebre
posam de franc al voltor,
que hauria de fer el favor
de menjar-se un me negre
que ha mort amb gran dolor
i ha deixat forta pudor
al Torrent de Coanegra 

Sa Fosca

Per gros que sigui el gorg
tanta aigua no hi cabia
i ha vessat de nit i dia
de la presa a l’entreforc,
ha brollat tot per envant,
a Sa Fosca, una setmana,

avui que és Dijous Sant
qui més té, més demana!