Es Cable

Al torrent des Cable,
és cosa ridícula
ser un covard,
allò es de pel·lícula
ets en Clark Gable
o en Humphrey Bogart

Salt de Vistamar

Volem anar per tot arreu
i fer el Salt de Vistamar,
l’esperit hem de calmar
que amb boira no s’hi veu
posarem bé el peu
perquè és humit i rellisca
i si ens perdem de vista
conservarem la veu