Lassarell

Hem parlat de pegar un bot
i n’hem fet més de vint,
al torrent de Lassarell
no esperàvem tal nivell,

l’hem de fer més sovint
mal sigui de rebot!

Salt de Deià

Amunt camins de carro
algú fa un cigarro,
avant de ferradura
quina via més dura

cap al torrent des Salt,
vius i passes col·locades
mai pensava fos tan alt,
ni aplegar aquestes suades
devallant per les marjades 
en un dia de solstici,
cansat i brut de fang 
si trob un esclatasang
tot haurà estat benefici

Es Lli

Tan bo com s’ha aixecat
i Es Lli que ha vessat
era obligació
anar-hi en devoció
passant del constipat

Sa Fosca

El negre ull
de Sa Fosca negra
el negre vull
de llibertat negra,
en el negre dia d’avui
la negra emoció paral·lela
del negre, 
Nelson Mandela