Ses Olives

Bones les sortides
amb en Fredy Serra,
bones perspectives
sense tocar el terra,
es volat de ses Olives
cura totes les ferides
de qualsevol guerra

Salt des Molinet

Au! ja hi he tornat
no he aguantat pus
l’altre dia era banyat
i avui ja quasi eixut,
en mullat i en sec
el Salt des Molinet
me du ben venut